MVOMVO logo

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en is een uitgangspunt in samenwerking met klanten en partners voor Vlastuin. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. MVO start vanuit het oogpunt voor bedrijven deze problemen niet groter te maken. Ondernemers die een stap verder gaan, streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen.

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, houden rekening met de maatschappelijke effecten van hun activiteiten. Dat geldt voor alle bedrijfsprocessen: zowel voor inkoop, productie, verkoop en onderhoud, als voor HRM en marketingcommunicatie. MVO is geen project, maar een integrale visie op de kernactiviteiten van een bedrijf.

Vlastuin werkt volgens een code of conduct, we houden ons aan regels voor sociale normen en verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten. Onze partners zijn ook op basis van deze eisen geselecteerd, waaronder in hoeverre zij de carbon footprint duurzaamheid nastreven. Dit omvat aldus de keuzes die wij maken op het gebied van inkoop, productie en samenwerkingen met sociale instellingen/sociale werkplaatsen.